Kontakt      Informace      Skladové prostory      Doprava
česky  english  deutsch  italiano 
Spedice Kudrová

Doprava


Spedice - Kudrová Danuše

Spedice - Kudrová Danuše Vnitrostátní doprava

Toto oddělení poskytuje služby v oboru vnitrostátní nákladní automobilové dopravy. Pro naše klienty zajišťujeme přepravu zásilek v objemech od 1 do 120 m³ a hmotnosti od 1 do 25 t po celém území ČR. Přepravujeme běžné komodity a sypký materiál. Dále provádíme expresní dopravu zásilek v objemu od 1 do 12 m³ o hmotnosti 1 až 1200 kg pomocí operativních dodávkových vozů.

Pro zvýšení spokojenosti s našimi službami je Vám k dispozici naše vnitrostátní vytěžovací středisko.

Spedice - Kudrová Danuše
Mezinárodní doprava

Poskytuje služby v oboru mezinárodní nákladní automobilové dopravy . Pro naše klienty zajišťujeme přepravy zásilek v relaci export - import v objemech od 1 do 120 m³ a hmotnosti od 1 do 26000 kg. Svou působností pokrýváme území celé Evropy. Všechny zásilky přepravované naší firmou jsou řádně pojištěny v souladu s mezinárodní úmluvou CMR.

Naši snahou je poskytovat vysoce profesionální služby s důrazem na maximální flexibilitu, spolehlivost, bezpečnost a příznivou cenu.

Kombinovaná přeprava


Spedice - Kudrová Danuše

Spedice - Kudrová Danuše

Kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo silničním vozidle, která při jedné jízdě využije též železniční nebo lodní dopravu. Jedná se o dopravu nákladů v jedné a téže dopravní jednotce s využitím několika druhů dopravy, přičemž se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží.

V objektu je možnost příjezdu po železnici a provést tak vykládku či nakládku přímo z vagónů. Zároveň tak nabízíme možnost kombinované dopravy vlak / kamion.

Další informace získáte na tel. čísle +420 602 266 118 - p. Pilík. Nabízíme flexibilitu, spolehlivost, bezpečnost a příznivou cenu.


Spedice - Kudrová Danuše  Spedice - Kudrová Danuše  Spedice - Kudrová Danuše  Spedice - Kudrová Danuše  Spedice - Kudrová Danuše